De begrippen binnen SEO uitgelegd

Binnen SEO zijn er een hoop verschillende begrippen die aan bod komen. In de volgende opsommingen bespreken we een aantal van de belangrijkste begrippen die u moet weten.

SEO is de afkorting van Search Engine Optimisation, het doel van SEO is om op een organische wijze een hogere positie te krijgen in de zoekresultaten van een zoekmachine. Naast SEO maken marketeers regelmatig gebruik van SEA, dit is de afkorting van Search Engine Advertising. Bij SEA maken marketeers gebruik van betaalde advertenties om een hoge positie te krijgen in de zoekresultaten van een zoekmachine.

Content, of inhoud in het Nederlands, bestaat uit woorden, afbeeldingen, video’s en geluiden. Het is in feite alle informatie die op uw website te vinden is. Een zoekmachine is op zoek naar nuttige informatie die gemakkelijk te lezen is en waarde biedt aan bezoekers. Als een online casino bijvoorbeeld inhoud schrijft over het onderhouden van uw tuin, dan zal dit niet beloond worden door een zoekmachine. Maar als een online casino schrijft over specifieke kansspelen, huisregels of bepaalde winacties, dan voegt het casino waardevolle informatie toe wat wel beloond wordt. Mits de inhoud uniek en boeiend geschreven is.

Een keyword is het woord, de woordgroep of de woorden die bezoekers gebruiken bij een zoekopdracht. De kunst van SEO is om de meest relevante keywords te gebruiken in de inhoud van uw website. De keywords die u gebruikt worden namelijk door de zoekmachine gebruikt, om te bepalen tussen welke zoekresultaten uw pagina weergegeven wordt. Keywords bestaan doorgaans uit onderwerpen, ideeën en natuurlijk vragen.

Er worden elke dag nieuwe pagina’s toegevoegd op het internet. Om al deze nieuwe content te verwerken, maken zoekmachines gebruik van crawling. Tijdens het proces van Crawlen surft een spider of bot de nieuwe pagina’s of geüpdatet content.

Crawlen wordt opgevolgd door indexeren, bij indexeren probeert de zoekmachine de content van een webpagina te begrijpen en in te delen aan de hand van het onderwerp. Zodra een zoekopdracht wordt uitgevoerd, zoekt de zoekmachine naar de juiste index, onder andere via de gebruikte keywords.

SERP is de afkorting van Search Engine Results Page, dit is de pagina die verschijnt na een zoekopdracht. De SERP laat u alle resultaten van uw zoekopdracht zien.

Link building is het proces waarbij externe websites naar uw website verwijzen door middel van relevante hyperlinks. Door het opzetten van waardevolle backlinks vergroot u de kans om hoog in de zoekresultaten van zoekmachines te komen. Backlinks is de benaming voor links die naar uw website verwijzen.

De bounce rate is de berekening, uitgedrukt in een percentage, van websitebezoekers dat de webpagina verlaat zonder enige interactie met de website. Een te hoge bounce rate kan het gevolg zijn van website problemen, bijvoorbeeld als uw website te traag werkt. Daarbij kan het een indicator zijn dat uw SEO niet doet wat het zou moeten doen. Als bezoekers niet de informatie vinden waar ze naar op zoek zijn op uw website, dan zorgt dat meestal voor een hogere bounce rate.

De Click-Through Rate (CTR) is het percentage dat uitdrukt wat de snelheid is waarmee gebruikers op een organisch zoekresultaat klikken. Een organisch zoekresultaat is een resultaat dat niet bepaald is, dus geen advertentie. U berekent de CTR door het aantal organische clicks te delen door de totale resultaten in de SERP, vermenigvuldigd met 100.

Dwell time verwijst naar de hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen het moment dat een bezoeker op uw website klikt, tot het moment dat de bezoeker terug gaat naar de zoekresultaten vanaf uw website. Als de dwell time erg laag is, dan kan dat een indicator zijn dat uw inhoud niet goed aansluit bij de zoekopdracht van de bezoeker.